+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl

Home > Betere prestaties door tuning van Dynamics AX-databases

Betere prestaties door tuning van Dynamics AX-databases

Zorgen voor stabiliteit en hoge prestaties van een Dynamics AX-systeem kan een serieuze aangelegenheid zijn, zeker in piekperiodes. Dit vraagt om kennis van Microsoft SQL-databases en Dynamics AX en om praktische implementatie-ervaring. Expertise die bij GreatCircle ruimschoots voorhanden is. Daarom worden we vaak gevraagd om systemen te ‘tunen’. Hiertoe analyseren we het prestatieniveau en achterhalen we de oorzaak van haperingen.

Om fouten op te sporen ofwel te ‘debuggen’ volgen we een aantal stappen. Eerst bepalen we de wederzijdse verwachtingen. Met behulp van onze monitoringtool evalueren we vervolgens de werking van het systeem en identificeren we de zwakke plekken. Na een analyse van deze informatie voeren we de benodigde reparaties in de AX-instellingen of SQL en in de broncode uit. Hierna doen we nieuwe testen en analyseren we de data die uit de monitoring zijn voortgekomen. Op deze manier wordt de stabiliteit en kwaliteit van het bedrijfssysteem aanzienlijk vergroot.

Processtappen Timing
1. Onderlinge afstemming van de doelstellingen, processen en focus Dag 1
2. Database monitoring inschakelen Dag 2
3. Tenminste 24 uur monitoring van het proces en dataverzameling Dag 3
4. Analyse van de verzamelde data Dag 4
5. Opstellen van een rapport met aanbevelingen Dag 5
6. Presentatie van de resultaten (2-4 uur) Dag 6
7. Afspreken van de vervolgstappen Dag 6
8. Realiseren van de veranderingen (de duur is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de overeengekomen veranderingen) Dag 7-11
9. Nieuwe test en evaluatie Dag 12
Desgewenst herhaling van stap 7 t/m 9

Dagelijks beheren we 1.000 SQL-databases die in 21 landen. Hiervoor zorgen we voor een vlekkeloze werking. Zo zijn we er voor een internationale retailer in geslaagd om lange termijn issues met 1.250 CCU AX op te lossen. Hierdoor wordt ook in megadrukke periodes het gewenste prestatieniveau bereikt. Iets waar we erg trots op zijn. Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact met ons op.

Het debugging-proces kort samengevat:

  • Doelparameters instellen
  • Monitoring en testen
  • Analyse van de zwakke plekken
  • Foutopsporing en optimalisatie
  • Herhaalde test en evaluatie