+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl

TRANSPORT & LOGISTIEK

Home > BRANCHES > TRANSPORT & LOGISTIEK
Belangrijke uitdagingen voor de transportbranche zijn tarievendruk, personeelsschaarste en toenemende complexiteit in de supply chain. De toegevoegde waarde die u uw klanten biedt is meer dan ooit doorslaggevend voor uw succes. Zo is bijvoorbeeld voor veel klanten accurate en real-time informatie al bijna onlosmakelijk verbonden met logistieke dienstverlening.
De stijgende behoefte aan fijnmazige distributie en e-fulfillment-oplossingen stelt hogere eisen aan de interne organisatie van transportbedrijven. Efficiënte bedrijfsvoering en een up-to-date automatiserings- en managementinformatiesysteem dragen veel bij aan het rendement. GreatCircle is de partij die u hierbij helpt, en u van een op Microsoft Dynamics 365 (voorheen AX) gebaseerde totaaloplossing en alle gewenste ondersteuning kan voorzien.