+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl

Om zo goed mogelijk in te spelen op de verkoop en voorraad, maken retailers omzet en kosten per artikelgroep vaak inzichtelijk in Excel en delen dit met de belangrijkste personen binnen de organisatie. De stijgende vraag naar informatie om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen vraagt echter om de juiste Business Intelligence (BI) tooling. Microsoft Power BI is zo’n BI tool. Power BI zorgt ervoor dat de juiste personen altijd op het juiste moment de juiste, actuele gegevens kunnen inzien.

Hieronder zetten we drie voordelen van Power BI op een rij die retailers helpen om een data driven organisatie te worden.

1. Actualiteit

In Retail bedrijven worden veelal met behulp van Excel data geanalyseerd vanuit één of meerdere bronsystemen . Zinvol, maar het analyseren van al deze gegevens in Excel en het rondmailen daarvan kost erg veel tijd. Er kan wel een week voorbijgaan voordat alle relevante medewerkers de analyses gezien hebben. Tegen die tijd zijn de analyses alweer oud nieuws.

Met behulp van Power BI kunnen data uit verschillende bronsystemen real time aan elkaar gekoppeld worden. De bewerkingen die normaal handmatig moeten plaatsvinden, worden nu door Power BI gedaan. Deze kunnen ook met één druk op de knop gekoppeld worden aan historische data. Bewerkingen die in het platform worden gemaakt, worden ook meegenomen voor toekomstige analyses. Zodoende heeft iedereen binnen de organisatie snel actuele informatie beschikbaar op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden.

2. Kwaliteit

Power BI kan wel met 100 verschillende tabellen tegelijkertijd werken. Zou je dat handmatig doen, dan weet je zeker dat er ergens in het proces fouten in de tabellen sluipen. Automatiseer je dit proces, dan reduceer je fouten tot een minimum. Binnen Retail organisaties zien we ook vaak dat er verschillende definities in omloop zijn voor een begrip. Houd je bijvoorbeeld bij de bruto omzet rekening met de promoties of niet? Dit zorgt voor ruis in de analyses. Power BI werkt met standaard definities, waardoor je dit soort fouten voorkomt.

De kwaliteit van je data wordt niet alleen beter door het voorkomen van fouten, maar ook door de mogelijkheid om meerdere data aan elkaar te koppelen. Zo kun je constateren dat een product in een bepaalde winkel erg slecht verkoopt, terwijl het een paar kilometer verderop veel beter loopt. Dit gegeven kun je ook koppelen aan de demografische gegevens van deze buurt. Is de gemiddelde leeftijd van deze buurt bijvoorbeeld anders dan gemiddeld? En wat betekent dit dan voor winkels in buurten die dezelfde leeftijdsopbouw hebben? De data uit je eigen organisatie (transactiecijfers, omzetcijfers) kunnen gekoppeld worden aan demografische gegevens van het CBS, marktcijfers van GfK of KvK-gegevens.

3. Veiligheid

De toenemende- wet en regelgeving vraagt steeds meer van organisaties om op een verantwoordelijke en veilige manier met gegevens om te gaan. Het versturen van bedrijfsgevoelige informatie uit een Excelsheet via e-mail geeft altijd de kans op het lekken van informatie. Het delen van gegevens via het Power BI-platform is compliant met de toename in wetten en regels omtrent data . Je logt in op het platform met behulp van een wachtwoord. De benodigde gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar in overzichtelijke tabellen en rapporten. Deze zijn zo gedetailleerd dat het exporteren van gegevens naar Excelsheets niet meer nodig is. Eventueel kan de mogelijkheid tot exporteren uit het systeem zelfs worden uitgezet.

Power BI in de praktijk

Hoe ziet het werken met Power BI er in de praktijk uit? Via de browser of met de Power BI app kan een Retail Manager op zijn telefoon zien hoe de verkopen van die dag verlopen . Loopt een product niet goed, dan kan hij direct bekijken hoe deze verkoop zich verhoudt tot dezelfde periode een aantal weken geleden. Of tot de verkoop van een ander filiaal. Op basis van deze informatie onderneemt hij actie.

Wilt u binnen uw organisatie ook de kwaliteit, veiligheid en actualiteit van belangrijke data waarborgen en deze data gebruiken om besluiten op te baseren? En wilt u weten hoe wij Power BI voor u kunnen laten werken?

Laat dan uw gegevens achter op onze contactpagina, dan nemen wij contact met u op. Rechtstreeks contact opnemen kan ook. Bel of mail dan Bianca van der Woude, Industry Lead Retail: 06 5710 5903

Deel dit bericht...
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter